Standings


WIDE AND HEAVY (0-0, DSC: N/A)
TEAM CZECZOK (0-0, DSC: N/A)
BASE SLIDERS (0-0, DSC: N/A)
ST. LOUIS WOLVES (0-0, DSC: N/A)
BIG LEAGUE CURL (0-0, DSC: N/A)
THE CONFUSED NARWHALS (0-0, DSC: N/A)
BUNTS OF CURLING (0-0, DSC: N/A)
ROCKFORD PEACHES (0-0, DSC: N/A)
CALL JESS (0-0, DSC: N/A)
TEAM BANCROFT (0-0, DSC: N/A)
CDN PRAIRIE (0-0, DSC: N/A)
TEAM HANSEL (0-0, DSC: N/A)
CHURCHILLS (0-0, DSC: N/A)
TRASH CAN BANGERS (0-0, DSC: N/A)
DOUBLE TAPS (0-0, DSC: N/A)
ARIZONA DIAMONDHACKS (0-0, DSC: N/A)
DRAWING A BLANK (0-0, DSC: N/A)
SONS OF PITCHES (0-0, DSC: N/A)
FROGTOWN FEVER (0-0, DSC: N/A)
STABLE CURLERS (0-0, DSC: N/A)
I LIKE BIG BUNTS (0-0, DSC: N/A)
TEAM BAUMGARD (0-0, DSC: N/A)
I'D HIT THAT (0-0, DSC: N/A)
TEAM DEVLIN (0-0, DSC: N/A)
MONSTERS (0-0, DSC: N/A)
TEAM HILL (0-0, DSC: N/A)
PICKED & PLUNKED! (0-0, DSC: N/A)
THE ROUGHSLIDERS (0-0, DSC: N/A)
PINCH HITTERS (0-0, DSC: N/A)
TWO CATS IN THE YARD (0-0, DSC: N/A)
PUT ME IN SKIP (0-0, DSC: N/A)
ZAKEN (0-0, DSC: N/A)